B BHABURU NAIK EE18S61414089

B BHABURU NAIK (EE18S61414089)

D CHANDRA SEKHAR EE18S67157087

D CHANDRA SEKHAR (EE18S67157087)

G SUSHEEL EE18S61407076

G SUSHEEL (EE18S61407076)

N.SANJANA EE18S61407076

N.SANJANA (EE18S61407076)

P AJAY KUMAR EE18S61408237

P AJAY KUMAR (EE18S61408237)

S NAGARJUNA

S NAGARJUNA (EEE)

Upendar G EE18S61417582

Upendar G (EE18S61417582)

k rajesh(EEE)

k rajesh(EEE)

saranya(EEE)

Saranya (EEE)

R Sai Shravan EC18S51418003

R Sai Shravan (EC18S51418003)

Narendar EC18S51413469

Narendar (EC18S51413469)